در 19 سالگی و بر اثر یک اتفاق ،دچار قتل می شود. در زندان دانشگاه قبول می شود و با علاقه ای که از خود نشان می دهد حافظ چند جز قران می شود.

الان با وام و کمک اطرافیان 216 میلیون جمع آوری کرده است و برای رضایت نیاز به مبلغ 15 میلیون تومان دارد. تنها فردا و پس فردا زمان دارد و ما امروز پس از اینکه یک زندانی مشابه این وضعیت را  ده میلیون تومان کمک کردیم از طریق مددکار زندان با این جوان آشنا شدیم. لطفا همراه ما باشید.

گفتنی است چنانچه از این زمان بگذرد به سال آینده موکول می شود و بر مبلغ دیه 40 میلیون تومان اضافه می شود و امکان جمع آوری کمک برای وی بشدت سخت می گردد.
پی نوشت : در موسسه صدها بیمار سخت و نیازمند به اضافه دانش آموز،دانشجو و پیرزنان بی بضاعت وجود دارد که چشم انتظار یاری شما خوبان است، هر کمک شما لبخندی می آفریند...چنانچه کمک ها از سقف عبور نماید این هزینه ها صرف این بزرگواران می گردد.


گزارش عملکرد: خوشبختانه هزینه وی و یک فرد دیگری که همچی وضعیتی داشت قبل از عید پرداخت شد و هر دو نفر با کمک موسسه از افزایش دیه در سال جدید خلاصی یافتند و توانستند به دامان خانواده برگردند.

درگاه پرداخت موبایلی آپ:  333#*4*733* 
شماره کارت بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب:  6104-3378-0666-3215 
شماره حساب بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب: 5782224907 
شماره شبا بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب: 
IR320120000000005782224907

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:zagrosGroup