موسسه خیریه مهرمبین با همکاری کانالهای خبری این پویش را در استان ایلام آغاز کرد و مقرر گردید پس از مشخص شدن مبلغ تهیه شده این اقدام صورت گیرد. خبرهای تکمیلی در این زمینه متعاقبا اعلام می گردد.


درگاه پرداخت موبایلی آپ:  333#*4*733* 
شماره کارت بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب:  6104-3378-0666-3215 
شماره حساب بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب: 5782224907 
شماره شبا بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب: 
IR320120000000005782224907

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:zagrosGroup